Pomoc techniczna

Naprawa i gwarancja

Przekazywanie produktu Sony do naprawy

Na tej stronie znajdziesz podpowiedź, jak uniknąć naprawy sprzętu lub jak ją zlecić. Znajdziesz tu też informację, jak sprawdzić, czy produkt nadal jest objęty gwarancją itd.

Naprawa produktu — pierwsze kroki

Co dzieje się, gdy produkt trafi do centrum serwisowego?

Więcej informacji