Poprzednia strona

Jak zainstalować aktualizację Android Marshmallow?

Aktualizacja do nowej wersji Marshmallow będzie możliwa od 19 kwiecień. Najprostszym sposobem na uzyskanie tej aktualizacji jest ustawienie opcji „Automatic software download” (Automatyczne pobieranie oprogramowania) w telewizorze na ON (Wł.). W takim przypadku aktualizacja powinna zostać automatycznie pobrana przez telewizor w dniach pomiędzy 19 kwiecień a 31 maj. Po udostępnieniu aktualizacji w europejskiej witrynie pomocy technicznej możliwe będzie także jej pobranie przez pamięć USB.

Pobieranie aktualizacji bezpośrednio przez Internet

Aby sprawdzić, czy funkcja „Automatic software download” (Automatyczne pobieranie oprogramowania) jest włączona/wyłączona, lub ręcznie skontrolować dostępność aktualizacji oprogramowania, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk HOME (Ekran główny) na pilocie
 2. Wybierz opcję Help (Pomoc) na poziomie menu Settings (Ustawienia)


 3. Przewijaj menu Help (Pomoc), aż w sekcji System znajdziesz opcję System software update - Update the TV system software (Aktualizacja oprogramowania systemowego — Aktualizuj oprogramowanie systemowe telewizora)

 4. Następnie skorzystaj z funkcji Check for a system software update (Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania) lub ponownie ustaw wartość opcji Automatic software download (Automatyczne pobieranie oprogramowania) jako ON (WŁ.)

UWAGA: Aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania, trzeba zaakceptować Politykę prywatności firmy Sony. Można to zrobić, wybierając opcje [HOME] (Strona główna) > [Help] (Pomoc) > [Privacy Setting] (Ustawienia prywatności).

Rozpocznie się wyszukiwanie aktualizacji. Jeśli będą one dostępne, pojawi się propozycja ich pobrania. Pobieranie aktualizacji przebiega następująco:

 1. Na telewizorze pojawia się pytanie, czy chcesz rozpocząć pobieranie, oraz zawartość aktualizacji (nowe funkcje, poprawki itd.)
 2. Wybierz Yes (Tak), aby kontynuować
 3. UWAGA: Podczas pobierania aktualizacji można normalnie korzystać z telewizora.
 4. Po pobraniu aktualizacji pojawi się pytanie, czy chcesz ją zainstalować
 5. Wybierz OK, aby rozpocząć instalację. Możesz także wybrać opcję Cancel (Anuluj) i zainstalować aktualizację później
 6. UWAGA: Pobieranie i instalowanie aktualizacji to dwa różne procesy. Instalacja aktualizacji trwa nawet 30 minut i w tym czasie nie można korzystać z telewizora.

 7. Podczas aktualizacji na ekranie jest widoczna ikona aktualizacji oraz pasek informujący o postępie procesu

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Podczas instalacji aktualizacji nie naciskaj żadnych przycisków, nie wyłączaj telewizora, ani nie odłączaj go od zasilania. Odcięcie zasilania podczas instalacji aktualizacji oprogramowania układowego może spowodować brak reakcji telewizora na polecenia lub jego uszkodzenie.
 8. Po zakończeniu aktualizacji można znowu normalnie korzystać z telewizora
Aktualizacja z urządzenia pamięci masowej USB
 1. Wpisz symbol modelu telewizora w polu wyszukiwania na stronie głównej pomocy technicznej Sony  Jeśli nie pamiętasz numeru modelu, znajdziesz go na naklejce z tyłu telewizora, w jego lewym dolnym rogu 2. Przejdź do sekcji „Pliki i oprogramowanie”, po czym wybierz przycisk pobierania oprogramowania układowego
 3. Postępując zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, pobierz aktualizację do pamięci USB, a następnie zainstaluj ją w telewizorze


Nowe cechy i funkcjeStrona głównaInformacja o inteligentnej pomocy „Smart help”