Wybierz stwierdzenie najlepiej opisujące napotkany problem.