Naprawa produktu — pierwsze kroki

W związku z panującą epidemią koronowirusa (Covid-19) podejmujemy środki ostrożności, które służą ochronie zdrowia pracowników naszej sieci serwisowej. 

Pewne centra serwisowe mogą być zamknięte lub pracować ze zmniejszoną wydajnością. Uniemożliwi to realizację zleceń napraw z zachowaniem naszych standardowych poziomów obsługi. W celu ustalenia dostępności i zakresu świadczonych napraw zalecamy skontaktowanie się z lokalnym Autoryzowanym Centrum Serwisowym. 

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy dużo zdrowia w tym okresie niepewności.Przeprowadźmy diagnostykę produktu

Części zamienne
Gwarancja, rozszerzenia gwarancji i inne
Zarejestruj zgłoszenie naprawy
Znajdź centrum serwisowe
Śledź zgłoszenie naprawy
Przygotowania do naprawy
PlayStation
Sony Professional
Informacje dotyczące napraw dla profesjonalnych serwisów naprawczych